سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۴۲۰۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : واگذاری انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : هفت روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرستان بردسکن
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- -
- -
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )