مناقصه واگذاری فعالیت های عایق کاری یکساله تجهیزات واحد های تولید برق شهید رجائی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق شهید رجائی

شماره آگهی ۳۰-۶/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۴۲۱۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری فعالیت های عایق کاری یکساله تجهیزات واحد های نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۷ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه باکی و یا به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه با کد شعبه ۲۱۰۹/۷ به نام مناقصه گزار
تاریخ دریافت اسناد : هشت روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین ـ کرج ـ امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۳۳۵۶۲۳۱۱-۰۲۱۸۸۷۹۶۶۸۱ داخلی ۶۰۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.rpgm.ir وب سایت
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن