مناقصه 1- تهیه طبخ و توزیع غذا بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۰۴۱۵۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تهیه طبخ و توزیع غذا بیمارستان دکتر شریعتی با سپرده ۴۰۰ میلیون ریال --- ۲- مدیریت نظارت خدمات و نظافت و پشتیبانی مرکز آموزش ضمن خدمت رامسر با سپرده ۷۰ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به طور جداگانه به حساب جام شماره ۲۷۶۱۹۰۰۴/۴۲ کد شناسه ۱۲۲۳ بانک ملت نزد شعبه هجرت در وجه مدیریت نظارت و توسعه دانشگاه / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی با مهلت حداقل ۳ ماه اعتبار یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۰۹/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ جلسه اول و ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ جلسه دوم
آدرس خرید اسناد : تهران بلوار کشاور نبش خ قدس
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن