مناقصه تامین 24 دستگاه خودروی سواری ترجیحا دوگانه سوز با مخابرات خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۱۰۱۶۰۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ۲۴ دستگاه خودروی سواری ترجیحا دوگانه سوز با تضمین ۱۳۸ میلیون ریال --- تامین ۶ دستگاه خودرو کار ترجیحا دو گانه سوز با تضمین ۶۵ میلیون ریال ---- انجام امور دفتری ـ بارگیری ـ تخلیه و تحویل کالا توسط نیروی انسانی ماهر در امور محوله با تضمین ۳۷ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار یال به حساب سیبا ۰۱۰۵۹۶۸۶۱۶۰۰۴ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکمی و یا به حساب جام بانک ملت به شماره ۷۸/۱۶۷۳۷۳۷۳ با شناسه ۴۰۰۰۰۸۰۱۸۲۱۵۱ در وجه شرکت مخابرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۴/۰۶/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : بجنورد: چهارراه شریعتی - شریعتی جنوبی - ساختمان اداره تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۸۳۲۲۴۲۵۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن