سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

شماره آگهی ۳۸/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۱۰۶۰۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تنظیفات بلوک های شماره ۱ و ۲ بیمارستان نمازی با سپرده ۵۷ میلیون ریال --- ۲- تنظیفات ساختمان شماره ۴ بیمارستان شهید دکتر فقیهی با سپرده ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---۳- سرایدار نگهبانی مراکز جامع سلامت - حوزه معاونت بهداشتی با سپرده ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- تکنسین امور دارویی مرکز تجمیع خدمات دارویی بیمارستانهای تابعه دانشگاه - حوزه معاونت دارو و غذا با سپرده ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب ۱۵۱۲۷۲۵۸/۶۸ به کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۱۲۹۳۱۸۹ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۱۵/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۲۵/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بلوار کریم خان زند روبروی خ فلسطین ط هشتم ساختمان مرکزی دانشگاه حراست دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.behin.sums.ac.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن