سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان اصفهان

شماره آگهی ۲۱۷۱۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۱۰۵۱۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه سمیه نطنز با تضمین ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۴.۳۳۲.۰۹۷.۶۲۱ ریال --- ۲- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه حافظ زرین شهر با تضمین ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۹۶۲.۸۴۹.۹۷۰ ریال --- ۳- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه محمودیه باغبادران با تضمین ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۷.۹۷۴.۵۸۷.۳۵۲ ریال --- ۴- تکمیل مقاوم سازی مدرسه امام خمینی گلپایگان با تضمین ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱.۹۹۹.۸۹۸.۴۹۳ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۰۲۰۲۰۰۸ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۱۲/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۶/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : اصفهان - خیابان باغ گلدسته مقابل درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.NOSAZIMADARESISF.IR وب سایت
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن