سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان اردبیل

شماره آگهی ۱۱-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۱۵۱۳۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه لکه گیری و آسفالت محور بیله سوار ـ اصلاندوز (بصورت مقطعی) ۱۷ کیلومتر با برآورد ۶۳.۴۹۷.۴۹۷.۱۷۳ ریال و تضمین ۱۹۷ میلیون ریال ---- عملیات اجرایی لکه گیری و روکش ماسه آسفالت محور خلخال ـ اسالم با برآورد ۶.۱۵۱.۸۶۲.۲۳۰ ریال و تضمین ۲۵ میلیون ریال ---- بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی گرمی ـ هادی ـ بیگلواز کیلومتر ۰ تا ۲۰ کیلومتر با برآورد ۱۲.۰۹۵.۹۲۶.۶۹۸ ریال و تضمین ۴۳ میلیون ریال ---- بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی زیوه ـ ترقشلاقی از کیلومتر ۱۵ تا کیلومتر با برآورد ۱۰.۴۳۳.۰۹۱.۹۵۴ ریال و تضمین ۳۸ میلیون ریال ---- بهسازی راه روستایی قوزلو از کیلومتر ۰ تا کیلومتر ۴ با برآورد ۳.۹۲۷.۱۵۸.۴۸۴ ریال و تضمین ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : پایه ۵ حمل و نقل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به به حساب سپرده شماره ۲۱۷۶۳۲۰۹۲۱۰۰۸ بانک ملی مرکزی به نام اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۶/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۱۹/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کارشناسان شهرک اداری ـ اداره راه و شهرسازی استان اردبیل ـ اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل ـ امور اداری دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن