سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۱۵۱۶۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اجرای عملیات خاکی، زیرسازی و آسفالت ریزی معابر شهرک صنعتی اشراق با برآورد ۳.۰۰۰.۲۷۸.۷۵۳ ریال و تضمین ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- اجرای عملیات خاکی و زیرسازی معابر شهرک صنعتی شماره ۳ زنجان (کهناب) با برآورد ۲.۵۰۰.۶۹۱.۳۰۷ ریال و تضمین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- اجرای عملیات خاکی، زیرسازی و آسفالت ریزی معابر شهرک صنعتی نوآوران با برآورد ۳.۵۰۰.۰۴۲.۶۳۳ ریال و تضمین ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۴- اجرای عملیات جدولگذاری معابر در شهرک صنعتی خرمدره با برآورد ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- اجرای عملیات جدولگذاری معابر در شهرک صنعتی نوآوران با برآورد ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- احداث شبکه روشنایی خط ۱ فاز توسعه ۲ شهرک صنعتی خرمدره با برآورد ۱.۶۴۴.۵۹۳.۵۲۶ ریال و تضمین ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- تکمیل ساخت منبع فلزی آب ۱۰۰ مترمکعبی و اجرای فونداسیون منبع هوایی شماره ۲ شهرک صنعتی خرمدره و تکیمل ساخت منبع فلزی آب ۱۰۰ مترمکعبی شهرک صنعتی نوآوران با برآورد ۱.۹۳۹.۰۳۵.۵۴۳ ریال و تضمین ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ راه - رتبه ۵ راه یا ابنیه - رتبه ۵ ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۴۵.۰۰۰ ریال بابت هر مناقصه به صورت جداگانه واریز به شماره حساب ۲۵۶۷۲۵۰۵۹۱ با شناسه ۱۹۰۰۰۳۰۶۸۵ بانک ملت شعبه خیابان خرمشهر قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مل / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی و یا اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ تا ۱۷/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۶/۱۳۹۴ تا ۲۹/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۰۶/۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : زنجان - خیابان خرمشهر - بالاتر از میدان هنرستان - روبه روی پارک میثم واحد قراردادهای امور فنی و اجرایی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه این شرکت
۰۲۴-۳۳۷۷۰۰۲۳-۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن