سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد

شماره آگهی ۴/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۱۵۲۲۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
برگزاری : استان کهکیلویه و بویراحمد
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کابل مهاردار ۱۰۰/۰۴-۷۰/۰۴-۵۰/۰۴-۳۰/۰۴-۲۰/۰۴
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۰۷۴۳۰۷۱۱۰۰۷ بانک صادرات شعبه یاسوج کد ۱۵۳۴ بنام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۹۵ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی معتبر یا چک تضمینی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۲۵/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۰۷/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۲/۰۷/۱۳۹۴ پاکات الف و ب و ۱۵/۰۷/۱۳۹۴ پاکات ج
آدرس خرید اسناد : یاسوج: خیابان گلستان ۱۳ - شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۷۴۳۳۲۲۸۰۱۰ تلفن ۰۷۴۳۳۲۴۹۳۲۴ فکس
- ایمیل WWW.TCKB.IR وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن