سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان ایلام

شماره آگهی ۱۶-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۱۵۲۶۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- روکش آسفالت محور روستایی سرابکلان - حسن گاوداری با برآورد ۲.۶۵۵.۰۰۹.۱۰۱ ریال و تضمین ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- روکش آسفالت محور روستایی شیراوند - پیازآباد - پیامن با برآورد ۵.۴۹۴.۳۵۸.۲۹۸ ریال و تضمین ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- روکش آسفالت محور روستایی قبله - انارگ - بان خشک با برآورد ۳.۷۸۰.۵۱۹.۶۲۴ ریال و تضمین ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- روکش آسفالت محور روستایی چک آب - بانویزه با برآورد ۲.۶۱۶.۱۳۱.۹۳۵ ریال و تضمین ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- روکش آسفالت محور روستایی خوران - کلان با برآورد ۲.۲۳۶.۸۵۲.۶۲۷ ریال و تضمین ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- روکش آسفالت محور روستایی خوشادول - گراب با برآورد ۳.۸۷۳.۰۷۱.۴۶۰ ریال و تضمین ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵/۰۶/۱۳۹۴ لغایت ۲۲/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : راه و شهرسازی استان ایلام
آدرس ارسال مدارک : راه و شهرسازی استان ایلام
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : تفاهم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن