سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۸۴/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۱۵۵۱۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه گازرسانی: اجرای ۴۰۲۳۶ متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی تا قطر ۸" و با فشار ۲۵۰۴ ۶۰ و ۱۴۰۰ PSI همراه با خرید ساخت نصب و راه اندازی یک واحدتاسیسات تقلیل فشار TBS با ظرفیت M۳/HR۱۰۰۰۰ ، خرید ساخت نصب و راه اندازی یک واحدتاسیسات تقلیل فشار CGS با ظرفیت M۳/HR۱۰۰۰۰ و خرید ساخت نصب و راه اندازی یک واحد ایستگاه حفاظت کاتدی CPS و انجام عملیات ساختمانی محل تاسیسات مربوطه به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توام PC در روستاهای گودحسن، حسین آباد و باغ صفا از توابع شهرستان بوانات با برآورد ۶۴,۶۶۷,۱۳۶,۵۸۴
شرایط : ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه، کد اقتصادی، کد شناسه ملی اشخصا حقوقی و مشخصات نماینده شرکت- اصل فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال - ارائه آخرین گزارش حسابرسی بانضمام صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۹۲- رتبه تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی شعبه پاسداران شیراز شناسه پرداخت ۹۰۰۳۵۰۱۷۱ / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۱ میلیون ریال ضمانتنامهصادره از بانکهای معتبر که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد یا واریز به حساب شماره ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت شعبه استقلال کد ۷۸۴۰ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۶-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۶/۰۷/۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن ۰۷۱-۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل www.farsgas.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن