مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی پنجگانه خود شهرداری ساوه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ساوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۲۱۳۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی پنجگانه خود شامل : ناحیه یک با برآورد اولیه ۱.۴۲۲.۳۶۹.۴۸۰ ریال و تضمین ۸۵۳.۴۲۱.۶۸۸ ریال - ناحیه دو با برآورد ۸۰۶.۴۵۹۳.۶۵۰ ریال و تضمین ۴۸۳.۸۷۵.۷۹۰ ریال - ناحیه سه با برآورد ۱.۰۰۸.۱۸۱.۸۷۰ ریال و تضمین ۵۹۵.۷۴۱.۸۳۶ ریال - ناحیه چهار با برآورد ۹۹۲.۹۰۳.۰۶۰ ریال و تضمین ۵۹۵.۷۴۱.۸۳۶ ریال - ناحیه پنج با برآورد ۱.۲۶۰.۲۳۷.۲۷۰ ریال و تضمین ۷۵۶.۱۴۲.۳۶۲ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۱۶۰۸۹۶۸۵/۳۹ بانک ملت شهرداری ساوه یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : شهرداری ساوه
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۴۲۲۲۲۸۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن