مناقصه انجام عملیات پاسخگویی 118 اراک، آشتیان، کمیجان و خنداب مخابرات استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مرکزی

شماره آگهی ۱۶/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۲۱۷۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات پاسخگویی ۱۱۸ اراک، آشتیان، کمیجان و خنداب و فرمهین به تعداد تقریبی ۶۱۰۰۰۰ مورد پاسخگویی ماهیانه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب جام ۱۶۶۰۸۶۰۸۹۲ نزد بانک ملت شعبه اراک بنام شرکت با کد شناسه ۳۱۰۰۰۸۰۶۶۰۱۲۷ / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۴ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : واحد قراردادها
۰۸۶۳۲۲۶۱۰۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tci.markazi.ir وب سایت
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن