مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز مخابرات استان اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان اردبیل

شماره آگهی ۱۹/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۲۱۱۳۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز ۲۰۰۰۰ شماره ای باکری اردبیل و توزیع قبوض تلفن و اخطار مشترکین در محدوده مرکز مربوطه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل / سپرده شركت در مناقصه ۹۴ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره ۱۶۶۰۴۶۰۴۵۲ با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۲۸۸۱۷۳ نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز کاری پس از نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۴۵۳۳۳۶۳۲۱۸-۳۳۳۶۳۵۵۵ تلفن ۰۴۵۳۳۳۶۳۲۱۸-۳۳۳۶۳۵۵۵ فکس
- ایمیل www.ardabil-tci.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن