مناقصه خرید سیم هادی آلومینیومی دریک برق منطقه ای خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای خوزستان

شماره آگهی ۴۰۱۲۰۴۴/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۲۱۱۵۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سیم هادی آلومینیومی دریک
شرایط : معرفی نامه کتبی شامل نشانی کامل ، تلفن همراه ـ نمابر و تلفن ثابت و همراه داشتن مهر شرکت و فیش واریزی به مبلغ ۹۰۰ هزار ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۹۰۰ هزار ریال به حساب ۲۱۷۵۰۹۲۳۰۱۰۰۴ بانک ملی شعبه مرکزی اهواز / سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۸۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۳۰/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۰۷/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بلوار گلستان ـ سازمان آب و برق خوزستان ـ ساختمان شماره ۲ شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان ط سوم دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز بلوار گلستان ـ سازمان آب و برق خوزستان ساختمان شماره ۲ شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان ط همکف دبیرخانه مرکزی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
۰۶۱۳۳۱۲۵۲۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن