مناقصه ارائه خدمات خودروهای استیجاری (خودرو با راننده) شرکت مخابرات مخابرات استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان زنجان

شماره آگهی ۱۶-۶-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۲۵۲۴۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه ارائه خدمات خودروهای استیجاری (خودرو با راننده) شرکت مخابرات استان زنجان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰ هزار ریال به شماره شناسه ۲۱۰۴۱۹۴۵۵۳۳۲۴ اداره تدارکات این شرکت واقع در زنجان مجتمع ادارات ساختمان ستادی / سپرده شركت در مناقصه ۲۳۶ میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا فیش واریزی به حساب جام شماره ۱۶۸۳۸۳۸۳۸۷ بانک ملی قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه ۲۱۰۴۱۹۴۵۵۴۲۵۱
تاریخ دریافت اسناد : ۰۵/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۷/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : اداره تدارکات این شرکت واقع در زنجان ـ مجتمع ادارات ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان زنجان طبقه همکف اتاق ۱۰۴
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۳۳۱۲۲۱۲۸ تلفن ۰۲۴۳۳۱۲۲۱۲۸ فکس
- ایمیل http://www.tcitip.com وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن