سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان گیلان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۲۵۱۰۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- احداث مدرسه ۶ کلاسه آسیه گوراب زرمیخ با برآورد ۷.۴۱۵.۰۰۳.۹۰۰ ریال و تضمین ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- احداث مدرسه ۳ کلاسه شهید نجفی چکوسر با برآورد ۶.۸۵۱.۹۹۳.۶۰۰ ریال و تضمین ۲۸ میلیون ریال --- ۳- احداث مدرسه ۳ک لاسه شهید خلیلی پس ویشه با برآورد ۳.۹۸۲.۴۱۰.۹۰۰ ریال و تضمین ۱۹ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۰۰۹۴۴۳۷۰۰۶ بانک ملی به حساب خزانه به نام اداره کل / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی یا وجه نقد به شماره حساب ۲۱۷۳۰۶۴۴۱۱۰۰۶ تمرکز وجوه سپرده بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۶/۰۶/۱۳۹۴ الی ۳۰/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴/۰۷/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : رشت ، پیچ خیابان سعدی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن