سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۲۵۲۸۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر با برآورد ۳۰۶,۰۵۴,۷۷۱
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی یا اوراق مشارکت یا واریز به حساب سپرده شماره ۱۰۰۳۲۸۸۶۸۴ بانک شهر مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۶-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۷-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۷-۰۷
آدرس خرید اسناد : اداره امور پیمان های شهرداری بندر بوشهر
آدرس ارسال مدارک : اداره امور پیمان های شهرداری بندر بوشهر
- تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.BUSHEHRCITY.IR وب سایت
منابع : نشریات استان بوشهر
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن