سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۲۵۲۵۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه غذای مورد نیاز دانشکده پرستاری بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : هفت روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از پایان مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://cft.mums.ac.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن