مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی موجود در ثبت اسناد و املاک استان خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ثبت اسناد و املاک استان خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۶۲۵۵۷۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی موجود در اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند مطابق مشخصات اعلام شده در پیوست های شماره یک تا چهار اسناد مناقصه
شرایط : دارای رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک با حداقل رتبه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴.۴۸۷.۶۵۱ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۳۱/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۲/۰۷/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بیرجند بلوار شهدای عبادی بلوار صنعت و معدن سایت اداری
آدرس ارسال مدارک : بیرجند بلوار شهدای عبادی بلوار صنعت و معدن سایت اداری
۰۵۶۳۲۴۰۰۲۰۰ داخلی ۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن