سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۱۹/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۴۶۶۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید termo scientific niton xl۳t golded xrf analayer
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۵ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد : ۰۹/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱/۰۸/۱۳۹۴ پاکات الف ـ پاکات ج ۰۲/۰۹/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : ایلام بخش چوار ـ صندوق پستی ۱۴۴-۶۹۳۶۴۱ کد پستی ۶۹۳۷۱۸۱۱۱۱ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.shana.ir وب سایت
منابع : نشریات استان ایلام
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن