سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی گاز ایران

شماره آگهی ۰۲۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۴۶۶۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید روغن کمپرسورهای پروپان mobile glygole ۲۲ (pag)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۸۵.۰۱۰.۴۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد : ۰۹/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۲/۰۹/۱۳۹۴ پاکات الف پاکات ج ۰۲/۰۹/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : ایلام ـ بخش چوار صندوق پستی ۱۴۴-۶۹۳۶۱ کد پستی ۶۹۳۷۱۸۱۱۱۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن