سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام استان مرکزی

شماره آگهی ۴۹/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۴۶۳۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریت و اداره امور انبار استان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری ۶۱۷۰۸۰۶۸ نزد بانک کشاور ی شعبه مرکزی اراک قابل واریز در کلیه شعب بانک کشاورزی / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۳۹۸۵۳۰۱۰۰۱ به نام شرکت پشتیبانی امور دام استان مرکزی نزد بانک ملی شعبه مرکزی اراک و یا ضمانتنامه بانکی و یا انواع اوراق مشارکت بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۷/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶-۳۴۱۳۰۵۸۸-۳۴۱۳۰۶۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iranslal.com وب سایت
منابع : نشریات استان مرکزی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن