سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۴۴۳۰۰۲-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۴۷۶۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه syntheic gas turbine engine lubricating oil grade ۵ cst at ۱۰۰ c in ۲۰۸ liter drums
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
+۹۸-۶۱-۳۴۴۵۷۴۳۷ تلفن +۹۸-۶۱-۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن