سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۱۲۵/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۴۷۶۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه نصب ۵۵۰ فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توام pc در شهرهای خوزی و وراوی با برآورد ۲,۵۳۹,۹۷۲,۶۲۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی شعبه پاسداران شیراز / سپرده شركت در مناقصه ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت شعبه استقلال کد ۷۸۴۰ به نام شرکت گاز استان فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۰۷/۱۳۹۴ لغایت ۰۷/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷/۰۷/۱۳۹۴ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
- تلفن ۰۷۱-۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.farsgaz.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن