سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان ایلام

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۷۳۸۸۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مخزن بتنی۵۰۰متر مکعبی انجیره
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۷-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۷-۱۹
آدرس خرید اسناد : دبير خانه آب و فاضلاب روستايی ايلام
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۰-۱۸ ---- آگهی مناقصه (شماره :۸۰۹ نوبت اول ) شركت آب و فاضلاب روستايی استان ايلام در نظر دارد انجام پروژه های زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.لذا از پيمانكاران واجد شرايط كه دارای ظرفيت آزاد و رتبه بندی لازم از سازمان مديريت و برنامه ريزی می باشند دعوت بعمل می آيد جهت دريافت و تكميل اسناد مناقصه به شرح زير اقدام نمايند. ۱ ـ رعايت قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتی الزامی می باشد.. ۲ـ پيمانكاران مجاز به شركت در مناقصه فقط شركتهای پيمانكاری حداقل پايه ۵ دارای رشته آب می باشند و پيمانكار بايد در رشته آب ظرفيت كار داشته باشد و حداكثر مبلغ مناسب را رعايت نمايد. ‌ـ پيمانكار بايد جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ ۱۰۰ هزار ريال به حساب سيبا ۲۱۷۵۲۱۰۷۱۴۰۰۰ به نام شركت آب و فاضلاب روستايی ايلام نزد بانك ملی شعبه مركزی ايلام، واريز و فيش واريزی را به امور قراردادها و پيمانها واقع در شركت آب و فاضلاب روستايی استان ايلام تحويل و در ازای آن اسناد مناقصه را دريافت نمايد .۳ ـ كليه هزينه آگهی ها و اطلاع رسانی های اين پروژه كه از طريق روزنامه انجام می گيرد به عهده پيمانكار برنده می باشد. وعقد قرارداد با پيمانكار برنده مشروط به پرداخت تمام هزينه آگهی مناقصه می باشد.۴ـ آخرين مهلت فروش اسناد تا تاريخ۰۹/۰۷/۹۴ و تحويل پاكتهای حاوی اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت، به دبير خانه شركت آب و فاضلاب روستايی حداكثر تا تاريخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۴ می باشد پيمانكاران بايد پس از تحويل پاكتها به دبيرخانه رسيد تحويل نمايند.و تاريخ بازگشايی پاكات مناقصه يك روز پس از آخرين مهلت اعتبار اين آگهی ونيز آخرين تاريخ اعتبار پيشنهاد قيمت سه ماه پس از آخرين مهلت اعتبار اين آگهی می باشد. ۵-آزاد نمودن سپرده های شركت در مناقصه پيمانكاران رد شده سه روز پس از تاريخ بازگشايی مناقصه توسط ذيحسابی شركت مقدور می باشد. ۶ ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۲ـ۲۲۲۹۰۰۱-۰۸۴۳ واحد امور قراردادها وپيمانها شركت تماس حاصل فرماييد. ۷ـ موضوع مناقصه : احداث مخزن بتني۵۰۰متر مكعبی انجيره شهرستان آبدانان ((استان ايلام)) با برآورد اوليه ۲.۵۷۰.۹۴۱.۰۰۹ريال بر اساس فهرست بهای سال ۹۴- مدت پيمان ۳ماه - و مبلغ تضمين ۱۴.۲۱۲.۸۲۳ريال فقط بصورت ضمانت نامه بانكی مدت دار ۳ ما هه (توجه شود كه چك تضمينی و يا ساير موارد تضمين به هيچ عنوان مورد قبول نيست ). خلاصه ای از حجم كار: احداث مخزن بتنی ۵۰۰ متر مكعبی – حوضچه های ورودی و خروجی و ساير موارد برآورد پيوست.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن