سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان اردبیل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۷۱۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه آسفالت راه روستایی شال ـ ماچولان کیلومتر ۱۰ تا ۳ با برآورد ۴.۵۱۱.۶۴۱.۱۹۹۰ ریال و تضمین ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ ---- آسفالت راه روستایی فیروزآباد ـ مشکول با برآورد ۷.۳۵۳.۸۲۱.۲۸۱ ریال و تضمین ۲۸.۶۰۰.۰۰۰ ریال ---- بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی ایران شعبان با برآورد ۸.۲۶۷.۲۰۷.۱۶۳ ریال و تضمین ۳۲ میلیون ریال --- بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی کارخانه سیمان به فتح مقصود با برآورد ۱۵.۰۳۰.۶۲۵.۱۲۳ ریال و تضمین ۵۲ میلیون ریال ---- بازیافت گرم و روکش آسفالت محور اردبیل آستارا و اردبیل نیر و گرمی ـ بیله سوار با برآورد ۶۵.۷۲۳.۶۸۶.۲۸۳ ریال و تضمین ۲۰۲ میلیون ریال ---- آسفالت راه روستایی و انستاق با برآورد ۳.۵۷۷.۶۶۷.۳۸۶ ریال و تضمین ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال ---- بهسازی راه روستایی ملاتقی قنبر با برآورد ۳.۲۰۸.۰۵۱.۵۰۸ ریال و تضمین ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی گردده ۷ طران با برآورد ۳.۲۷۵.۳۲۷.۰۶۲ ریال و تضمین ۲۰ میلیون ریال ---- تهیه و نصب حفاظ ایمنی گاردریل و سرسپری ایمن با برآورد ۷.۸۲۶.۳۲۲.۰۰۰ ریال با تضمین ۳۹۵ میلیون ریال ---- ثبت سفارش و طراحی تولید علائم ایمنی و تحویل در محل با برآورد ۲.۹۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۲۶ میلیون ریال
شرایط : رشته پنج حمل و نقل از ردیف یک تا ۸ و تاییدیه وزارت راه و شهرسازی ردیف ۹ و ۱۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده شماره ۲۱۷۶۳۲۰۹۲۱۰۰۸ بانک ملی مرکزی به نام اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : ۰۹/۰۷/۱۳۹۴ لغایت ۱۲/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۷/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : کارشناسان شهرک اداری اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : ب
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن