مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان کلیبر، خداآفرین گاز استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۱۴۵۶۳۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان کلیبر، خداآفرین و ورزقان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۸-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۸-۱۳
آدرس خرید اسناد : تبريز -خيابان آزادی -نرسيده به کوی فيروز شرکت گاز استان آذر بايجان شرقي- امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۱-۱۳ ---- شركت گاز استان آذربايجان شرقی درنظر دارد امورخدماتی وپشتيبانی اداره گاز شهرستان کليبر، خداآفرين و ورزقان را از طريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد. بدين منظورازکليه شرکتهاو پيمانکاران خدماتی با سابقه و حسابرسی شده که دارای صلاحيت معتبر درزمينه تعميرنگهداري- خدمات عمومي- امورتاسيساتی از اداره کل کارواموراجتماعی بوده وتوانايی تهيه ضمانت نامه شرکت درمناقصه بانکی به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ (پنجاه ميليون) ريال رادارند دعوت ميشود حداکثر تا ۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم اين آگهی، اعلام آمادگی كتبی خود را به نشانی تبريز- خيابان آزادي- حدفاصل چهارراه لاله و رسالت- اتاق ۳۰۴ امورپيمانها ، و فرم ارزيابی و مدارک مندرج در فرم ارزيابی را به نشانی تبريز- باغميشه- اول الهيه- ساختمان مديريت مهندسی واجرای طرحهای شرکت گازاستان طبقه سوم ارسال نمايند. ضمنا" دراسناد مناقصه توزيعی ، تاريخ تحويل پاکات وگشايش پيشنهادات قيد گرديده است . مدارک لازم برای ارزيابی پيمانکاردرفرم مخصوص ارزيابی ،درسايت شركت بنشانی WWW.nigc-eazar.ir دردسترس مناقصه گران محترم ميباشد. هزينه آگهی روزنامه بعهده شرکت برنده مناقصه می باشد. تلفن ۳۴۴۹۶۲۷۴ و ۳۴۴۴۸۰۹۵-۰۴۱ دورنگار ۳۴۴۴۷۰۸۹-۰۴۱
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن