مناقصه الف: خرید ۱۰۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن۱۱۰ م.م آب و فاضلاب اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب اهواز

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۱۴۳۱۲۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه الف: خرید ۱۰۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن۱۱۰ م.م تک جداره pn۱۰-pe۸۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۷-۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۷-۲۹
آدرس خرید اسناد : اهواز- کيانپارس- خيابان پنجم غربی -نبش خرداد (مديريت قراردادها)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۰-۲۹ ---- آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره ۱۴۰۷ /۹۴/۱۱۰ ۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز ۲ – موضوع مناقصه: : الف: خريد ۱۰۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن۱۱۰ م.م تک جداره pn۱۰-pe۸۰ ب: خريد ۹۹۶ متر لوله پلی اتيلن۱۶۰ م.م تک جداره pn۱۰-pe۱۰۰ ج : خريد ۱۶۰۸ متر لوله پلی اتيلن۲۰۰ م.م تک جداره pn۱۰-pe۱۰۰ ۳ – نام دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه ۴ – مدت تحويل کالا : سه ماه ۵ – مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ريال ۶ – مهلت و زمان دريافت اسناد : از تاريخ ۱۳/۰۷/۹۴ لغايت ۱۸/۰۷/۹۴ ۷ – محل دريافت اسناد : اهواز- کيانپارس- خيابان پنجم غربی -نبش خرداد (مديريت قراردادها) ۸ – مهلت و زمان تحويل اسناد : از تاريخ ۱۹/۰۷/۹۴ لغايت ۲۸/۰۷/۹۴ ۹ – قيمت اسناد و نحوه واريز وجه به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال که بايد به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کيانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واريز شود وجه مذکور به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد ۱۰- محل تحويل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کيانپارس – خيابان ۵ غربی – نبش خرداد ۱۱ – محل و زمان گشايش پيشنهادها : زمان گشايش پاکات ( الف و ب و ج) در دفتر مديريت قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاريخ ۲۹/۰۷/۹۴ راس ساعت ۱۰:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان يا نماينده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد . مناقصه در نوبت اول با حداقل ۲ شرکت کننده قابل بازگشايی خواهد بود. ۱۲ – محل تامين اعتبار : عمراني ۱۳ – کليه شرکت های حقوقی اعم ازتوليدکنندگان (دارای پروانه بهره برداری) و تامين کنندگان (نمايندگان مجازو رسمی ازکارخانجات توليدی) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمايند و به پيشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بيشتر می توان با شماره۳۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱ تماس گرفت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن