مناقصه عملیات طراحی , تهیه ,‌ساخت , حمل و نصب آب و فاضلاب استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۱۴۳۱۴۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات طراحی , تهیه ,‌ساخت , حمل و نصب سازه فولادی انتهایی اسکله و سازه فلزی ساختمان بهره برداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۸-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۸-۰۶
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۰-۰۹ ---- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله اي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ مناقصه با موضوع : عمليات طراحی , تهيه ,‌ساخت , حمل و نصب سازه فولادی انتهايی اسكله و سازه فلزی ساختمان بهره برداری به منظور آبگيری از درياچه سد جگين و كارهای باقيمانده فلزی اسكله به روش طرح و ساخت ( EPC) وتضمين شركت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۷ريال (يكصد و پنجاه و هفت ميليون ريال ) به پيمانكار ‏واجد شرايط دارای گواهينامه ساخت و بهره برداری انواع سازه های دريايی از وزارت صنايع و معادن يا دارای رتبه بندی طرح و ساخت پيمانكاری حداقل رتبه ۳ رشته آب تخصص سازه های آبی واگذارنمايد. از كليه شركتهای صلاحيت دار كه متقاضی شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت می شود از ‏‏تاريخ درج آگهی به مدت يك هفته با ارائه معرفی نامه كتبی و فيش واريزی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداری به امور قراردادها اين شركت به نشانی بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتی مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضی می تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه را به يكی از صور پيش بينی شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتی كه ‏‏در اسناد مناقصه درج می باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت ۱۳ مورخ ۳/۸/۹۴ می باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابی كيفی مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (۶۵ ) در ساعت ۱۰ مورخ ۶/۸/۹۴در كميسيون مناقصه بازگشايی خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی پيشنهادها آزاد است .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن