مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله شهرکهای صنعتی استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مرکزی

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۱۴۵۶۹۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت در شهرک صنعتی ساوه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۷-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۷-۳۰
آدرس خرید اسناد : درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir ۰۸۶۳۳۴۴۳۲۳۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۳۴۴۳۲۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۷-۲۹ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن