مناقصه واگذاری اجرای عملیات مشروحه شامل: 1- حفظ و نگهداری شهرداری خوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۱۹۶۶۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات مشروحه شامل: ۱- حفظ و نگهداری تنظیف و بهره برداری از کمپینگ شهرداری با تضمین ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- تنظیف ناحیه ۲ با مبلغ ۹۴۳.۷۵۸.۱۰۲ ریال و تضمین ۵۶۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- تنظیف ناحیه ۳ با مبلغ ۱.۶۵۳.۳۶۹.۶۷۰ ریال و تضمین ۹۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ کل برآورد واریز به حساب ۰۱۰۵۶۲۹۱۷۰۰۰۸ شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۸-۱۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۸/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شهرداری خوی بلوار شیخ نوائی ساختمان مرکزی شهرداری خوی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.KHOYCITY.IR وب سایت
منابع : نشریات آذربایجان غربی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن