سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بافق

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۱۹۱۴۰۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری در سطح و حریم شهر بافق
شرایط : رونوشت و اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه و رسید مربوط به دریافت اسناد- تائیدیه از اداره کار بافق در رابطه با کارکرد سال های گذشته- رونوشت مصدق اساسنامه و تصویر آگهی آخرین تغییرات - دعوتنامه شرکت در مناقصه و نمونه پیمان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۰۲۴۰۹۲۰۰۶ بانک تجارت مرکزی شعبه بافق / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پیشنهادی به صورت واریز به حساب ۸۲۲۳۰۳۰۰۹۲۹۹۵۴۴۰۱۷ بانک مهر اقتصاد به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۶/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بافق شهرداری بافق
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bafgh.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن