مناقصه اجرای عملیات نواحی عمرانی (V-IV-I) الف آب منطقه ای مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای مازندران

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۲۰۳۸۵۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات نواحی عمرانی (V-IV-I) الف
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۸-۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۸-۱۰
آدرس خرید اسناد : مازندران-ساری كيلومتر۳جاده ساری به قائمشهر-آب منطقه ای مازندران-دفترفنی وامورقراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۱-۰۹ ---- برای خريداسنادارائه فيش واريزی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ريال به حساب شماره ۲۱۶۵۰۸۵۰۰۴۰۰۹نزدبانك كشاورزی شعبه منابع طبيعی ساری بنام آب منطقه ای مازندرانومعرفينامه الزامی ميباشد.چنانچه ازطريق پايگاه اسنادرادريافت می نمائيدارسال فيش واريزی درموعد پيشگفته بهمراه اسنادالزامی ميباشد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن