سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۵۲/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۲۸۲۸۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۹/۶۲۳۲۲۰۵-۹۰-۰۱ cables,electric,۶۰۰/۱۰۰۰volt خرید ۵ قلم با تضمین ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال--- ۱۹/۹۴۳۲۰۷۸-۹۰-۰۱ خرید ۵ قم cables, ۶۰۰/۱۰۰۰ volt با تضمین ۹۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۹/۹۲۳۲۲۹۴-۰۱ خرید ۴ قلم cales,۶۰۰/۱۰۰۰ volt با تضمین ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۹/۹۲۳۲۲۰۸-۹-۰۱ خرید ۳ قلم aeg circuit breaker با تضمین ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۹/۹۲۳۲۲۰۴-۹۰-۱ خرید ۲ قلم flexible cord با تضمین ۲۸.۰۵۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از انتشار دومین نوبت آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : آبادان ، اداره کل تدارکات پالایش نفت آبادان
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۳۳۰۲۲۳۱ تلفن ۰۶۱۵۳۲۲۹۸۱۵ فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن