سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی بندر لنگه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۲۸۲۶۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث رمپ حمل مصالح معدنی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه با برآورد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : ۵ رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب درآمد بندر شماره ۲۱۷۶۴۵۵۴۱۱۰۰۸ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۱۸ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز به حساب سپرده بندر تحت شماره ۲۱۹۶۴۵۵۴۲۴۰۰۲ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر لنگه اداره بنادر و دریانوردی ساختمان مرکزی دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : بندر لنگه اداره بنادر و دریانوردی ساختمان مرکزی دبیرخانه
۰۷۶۴۴۲۴۳۲۸۱-۵ داخلی ۲۲۲۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.lengehport.pmo.ir وب سایت
منابع : صبح اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن