سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بوستانها و فضای سبز شهر تهران

شماره آگهی ۱/۱۱/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۲۸۲۳۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس با برآورد ۲,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰
شرایط : رتبه ۵ تاسیسات یا آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شمناره ۳۲دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.parks.tehran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن