مناقصه خرید کارتهای سیستم کنترل واحدهای گازی ge-f9 نیروگاه سیکل مدیریت تولید برق شهید رجایی(نیروگاه شهید رجایی)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق شهید رجایی(نیروگاه شهید رجایی)

شماره آگهی ۴۰-۷/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۷۲۸۱۸۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کارتهای سیستم کنترل واحدهای گازی ge-f۹ نیروگاه سیکل ترکیبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ ریال با احتساب ۹% ارزش افزوده واریز به حساب ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۲۹۵ میلیون ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱ بانک ملت شعبه اسدآبادی
تاریخ دریافت اسناد : ۸ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۳۳۵۶۲۳۱۱-۰۲۱۸۸۷۹۶۶۸۱ داخلی ۶۰۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.rpgm.ir وب سایت
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن