سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۰۴۲۳۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه اداره امور جایگاه شرکتی قم (عرضه فرآورده بنزین) به روش حجمی زمانی --- واگذاری حجمی فعالیتهای ستاد منطقه و ناحیه مرکزی شامل: واگذاری امور نظافت، نگهداشت آبدارخانه ها و فضای سبز، انجام امور دفتری و اداری، تعمیر و نگهداشت تاسیسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه بصورت واریز وجه نقدی به حساب شماره ۴۱۲۰۰۱۰۴۰۰۰۰۰ بانک ملی شعبه امام خمینی کد شناسه ۳۵۲۰۰۰۰۰۰۳۶ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : خیابان امام خمینی جنب پمپ بنزین - دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۲۵۳۶۶۲۳۲۱۱-۱۲ داخلی ۱۱۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن