سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مرکزی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۰۴۲۵۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه زیرسازی و آسفالت در ناحیه صنعتی شهید بابایی با برآورد ۴,۵۷۵,۶۱۸,۶۱۱
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۱ میلیون ریال به حساب شماره ۲۱۷۵۶۷۵۲۰۲۰۰۰ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۰۵/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۳۴۴۳۲۶۱-۰۲۱۸۸۷۷۷۵۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن