سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت پسماند شهرداری اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۰۴۲۴۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه طراحی و نظارت بر امور اجرایی احداث سلول مهندسی بهداشتی دفن پسماندهای بیمارستانی شهر اهواز با برآورد ۳,۹۵۱,۱۵۹,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰ میلیون ریال به صورت فیش وارزی به حساب ۱۰۰-۴۲۲-۹۲۲ بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری یا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی ۱۳/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز خ انقلاب، شیخ بها جنوبی نبش کوچه سامانی نژاد
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۳۷۹۸۶۰۶-۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : صاحب قلم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن