سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پست جمهوری اسلامی ایران

شماره آگهی ۲۷/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۰۴۲۶۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ساخت و نصب ۴۸۰۰ باکس موتورسیکلت
شرایط : ارایه مدارک و مستندات موردنیاز مندرج در اسناد ارزیابی - حداقل امتیاز قابل قبول در مرحله ارزیابی کیفی مطابق شاخص های مندرج در اسناد ارزیابی کیفی می باشد و مناقصه گرانی که حایز حداقل امتیاز نگردند مردود تلقی می شوند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۷۷۹۰۱۷۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه مخابرات به نام وجوه درآمدی پست و مبلغ ۲۷.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۴۷۷۸۰۱۱۰۰۴ نزد بان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ تا ۰۲/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان رسالت - خیابان نیروی دریایی - نبش خیابان سهند - طبقه دوم منطقه ۱۶ پستی اتاق ۲۰ دبیرخانه کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن