سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۰۴۲۷۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان روانپزشکی رازی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز در وجه حساب سیبای ۲۱۷۸۴۶۹۰۰۷۰۰۴ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام حساب رابط تمرکز / سپرده شركت در مناقصه ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت ۴ روز
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور اداری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست رازی واقع در شهرری - امین آباد
- تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.IETS.MPORG.IR وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن