سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۰۴۲۶۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تعداد پانزده هزار دستگاه ۲/۴۱-۱۲۵r با برآورد ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از تاریخ درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه ستاد، خرم آباد، بلوار ولیعصر، شصت متری ستاد در شرکت آبفا
۰۶۶۳۳۲۲۷۶۰۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfalorestan.ir وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن