سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان خوزستان

شماره آگهی ۱۳۳۸۳/۳۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۰۴۵۲۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات دوره ایی مربوطه به جاده ها، محوطه ها و المانهای ترافیکی بندر امام خمینی (ره) بزرگراه و مجتمع مسکونی ۴۰۰ واحد با برآورد ۱۴,۶۸۳,۲۷۴,۷۷۱
شرایط : مدارک مثبته حداقل داشتن پایه ۵ رشته راه همراه با سابقه انجام کار یک مشابه با مبلغ برابر بیشتر از برآورد موجود در ۵ سال گذشته ۲ـ ارائه مدارک مستند داشتن تجهیزات و توان فنی و مالی ـ احراز نمره ارزیابی کیفی حداقل ۶۰ امتیاز ـ ارائه مدرک ظرفیت خالی آماده بکار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ بانک ملی ایران شعبه تاسیسات بندری کد شعبه ۶۹۹۱ / سپرده شركت در مناقصه ۳۱۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۸-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۷/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : اهواز کیان آباد خ ۱۰ سمت وهابی ساختمان دانش ـ ط دوم واحد ۷ و ۸
آدرس ارسال مدارک : منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ساختمان مرکزی ط همکف
۰۶۱۵۲۲۸-۴۰۰۰-۳-۲۱۵۰-۰۶۱۵۲۲۸۲۳۲۷-۰۶۱۵۲۲۵۲۳۹۶ تلفن - فکس
[email protected] ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن