مناقصه خدمات گروه های کنترل، نگهداری و بهره برداری از آب منطقه ای خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای خراسان رضوی

شماره آگهی ۸/۹۴-۶۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۱۰۱۶۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات گروه های کنترل، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی با برآورد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رشته آبیاری و زهکشی پایه ۳
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۳۹ میلیون ریال واریز وجه نقدی و یا ضمانتنامه بانکی و یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۸-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۰۹/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : مشهد - بلوار خیام، خیام جنوبی ۳۵، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
۰۵۱-۳۷۶۱۷۰۱۱ تلفن ۰۵۱-۳۷۶۱۷۰۱۱ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن