مناقصه 1- تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه همای رحمت نوسازی مدارس استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۱۰۱۶۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه همای رحمت با تضمین ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۷۷۸.۷۰۵.۹۶۵ ریال --- ۲- تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه با تضمین ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۷۷۸.۷۰۵.۹۶۵ ریال --- ۳- تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه میثاق با تضمین ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۷۷۸.۷۰۵.۹۶۵ ریال --- ۴- تخریب و بازسازی آموزشگاه ۴ کلاسه سیدجمال الدین با تضمین ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۴.۱۲۹.۲۲۲.۷۵۷ ریال --- ۵- تخریب و بازسازی آموزشگاه ۴ کلاسه فیض کاشانی با تضمین ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۴.۱۲۹.۲۲۲.۷۵۷ ریال --- ۶- تخریب و بازسازی آموزشگاه ۶ کلاسه شیخ محمد شلتوت با تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۵.۱۳۶.۵۵۹.۹۲۶ ریال --- ۷- تخریب و بازسازی آموزشگاه ۶ کلاسه مهدیه با تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۵.۱۳۶.۵۵۹.۹۲۶ ریال --- ۸- تخریب و بازسازی آموزشگاه ۶ کلاسه علم الهدی با تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۵.۱۳۶.۵۵۹.۹۲۶ ریال --- ۹- تخریب و بازسازی آموزشگاه ۴ کلاسه میراز کوچک خان با تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۹۶۹.۷۲۸.۴۷۸ ریال --- ۱۱- تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه کمیل با تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۶۷۹.۸۸۴.۷۲۵ ریال --- ۱۲- تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه با تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۶۷۹.۸۸۴.۷۲۵ ریال --- ۱۳- تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه با تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۶۷۹.۸۸۴.۷۲۵ ریال --- ۱۴- تخریب و بازسازی آموزشگاه ۶ کلاسه شلتوت با تضمین ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۴.۹۲۸.۰۴۱.۵۱۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۸-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بجنورد - خیابان شهید امامی - انتهای خیابان امیریه - چهارراه همت پلاک ۵۲۰
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۵۸-۳۲۲۲۲۶۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.NOSAZIMADRES.IR وب سایت
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن