مناقصه 45/94 : نظارت فنی و مالی بر پروژه ها توزیع نیروی برق استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۱۰۲۰۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه ۴۵/۹۴ : نظارت فنی و مالی بر پروژه ها
شرایط : پایه ۳ در زمینه توزیع نیرو، تاییدیه صلاحیت از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتبر برای سال ۱۳۹۴
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۰۲۱۶۶۶۵۰۰۰۱ نزد بانک صادرات زنجان کد ۹۰۰ به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان / سپرده شركت در مناقصه ۱۸۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به حساب جاری ۰۱۰۵۶۲۶۲۷۴۰۰۶ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۸/۱۳۹۴ لغایت ۱۷/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰
آدرس خرید اسناد : زنجان ، خیابان سرباز ( سعدی شمالی ) ، ساختمان مرکزی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۳۳۴۴۰۰۱۱-۱۳ تلفن ۰۲۴۳۳۴۶۰۵۰۰ فکس
- ایمیل http://www.zedc.ir وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن