مناقصه تهیه، خرید و کاشت تعداد یک میلیون و پانصد بوستانها و فضای سبز شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بوستانها و فضای سبز شهر تهران

شماره آگهی ۱/۱۶/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۱۰۲۳۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه، خرید و کاشت تعداد یک میلیون و پانصد هزار عدد پیاز لاله ۱۲+ و تعداد یکصد و پنجاه هزار عدد پیاز نرگس با برآورد ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین- الوند / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰ میلیون ریال به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر یا ضمانت نامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۷روز کاری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : آرژانتین، الوند خ بیهقی شماره ۳۲ دبیرخانه سازمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.parks.tehran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن