مناقصه خرید گازهای صنعتی مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر و بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۱۰۱۹۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید گازهای صنعتی مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر و تحویل در محل نیروگاه به مدت یک سال شمسی : گازهای موردنیاز شامل اکسیژن ۲۵۰ بالن ـ ازت ۵۰۰۰ بالن ـ هیدروژن ۱۸۰۰ بالن ، آرگون آزمایشگاهی ۱۵۰ بالن، اکسیژن آزمایشگاهی ۷۵ بالن ، ترکیبی آرگون ـ دی اکسید کربن ۳۰ بالن با برآورد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : ارائه تصویر گواهی تایید صلاحیت کاری دارای اعتبار برای مدت اجرای کار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب جام شماره ۲۰۵۱۱۰۰۲۴۹ بانک ملت به نام دستگاه مناقصه گزار / سپرده شركت در مناقصه ۹۰ میلیون ریال به حساب جام شماره ۲۰۵۱۱۰۰۲۴۹ بانک ملت به نام دستگاه مناقصه گزار
تاریخ دریافت اسناد : ۲۰۸/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۲/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : نیروگاه اتمی گروه قراردادهای شرک تبهره برداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۱۱۱۲۵۵۱-۳۱۱۱۲۵۵۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن